Cílem předmětu je poskytnout studentům rámec pro pochopení rozhodování firem a spotřebitelů. Analýza nesčetného množství rozhodnutí, jež denně činí manažeři firem, spotřebitelé, pracovníci a investoři je klíčovým faktem pro porozumění fungování ekonomiky. Poptávková analýza představuje současně východisko pro pochopení teorie firmy. Budou diskutovány způsoby firemního rozhodování o produkci, a to zejména v souvislosti se strukturou použitých výrobních faktorů a s nimi spojenými náklady i jednotlivé tržní struktury (dokonalá konkurence a jednotlivé formy konkurence nedokonalé). V poslední části kursu studenti získají základní teoretické znalosti o trzích výrobních faktorů.
Předmět seznamuje studenty s komplexním pohledem na daňovou problematiku. Výběr témat je zvolen tak, aby byl student seznámen s aktuální daňovou problematikou a získal tímto studiem daňovou "gramotnost".